Környezet és egészség

Az egészséges életmód megvalósításához nélkülözhetetlen tényezőként nevesíthetjük a tiszta, egészséges környezetet. Csak akkor tudjuk az egészségünket megőrizni, megtartani, amennyiben egészséges környezetben éljük mindennapjainkat.

A környezet tisztasága az emberi egészség és jólét szempontjából alapvető fontosságú. Az emberi egészség és a környezet közötti viszony azonban meglehetősen összetett. A legismertebb egészségügyi hatások a környezeti légszennyezéshez, a rossz vízminőséghez, valamint az
elégtelen higiéniai feltételekhez köthetők. Napjainkban a veszélyes vegyi anyagok és a zaj is egyre inkább súlyosbodó környezeti és egészségügyi problémaként jelentkezik. 

Az ember környezete alatt a bennünket körülvevő világnak azt a részét értjük, amelyben élünk és tevékenységet fejtünk ki. Ez a környezet térbeliségét tekintve gyakorlatilag azonos az élővilág életterével, a bioszférával, amely a földkéregnek (litoszféra), a vizeknek (hidroszféra) és a légkörnek azt a részét foglalja magában, amelyet az élő szervezetek benépesítenek.

Az egészségünket, életminőségünket befolyásoló tényezők az alábbiak:

  • környezet, környezeti ártalmak
  • genetikai adottságok
  • egészségügyi ellátás
  • életmód

Környezeti tényezők, hatások:

  • természeti környezet (levegő, víz, talajszennyezés, zaj, hulladékok)
  • társadalmi környezet (kultúra, szociális támogatási rendszer stb.)
  • gazdasági feltételek (munkanélküliség, gazdasági válság, nemzeti egészségvédő
    programok)

Egészség: a WHO egészség definíciójára alapozva, miszerint az egészség: nem csupán a betegségektől mentes állapot, hanem „testi, lelki és szociális jólét állapota”.
Környezetkárosítás: az embernek az élővilágot közvetlenül vagy közvetve pusztító tevékenysége. Az ember a káros folyamatok környezetszennyező, illetve nem környezetszennyező tevékenységgel idézi elő. (Révai 634. p.)
Környezetszennyezés: a környezetkárosítás egyik formája, az ember termelő- és fogyasztó tevékenységének káros, életkörülményeket rontó folyamata; a környezeti elemek (föld, víz, levegő, élővilág, táj) természetes tulajdonságainak hátrányos megváltoztatás, napjaink
globális problémája. (Révai 635. p.)
Környezet-egészségügy: a környezet-egészségügynek a környezet egészségkárosító hatásait vizsgáló és megelőzés lehetőségeinek feltárásával foglalkozó ága. Magyarországon törvényi szinten először az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 44. paragrafusa szabályozta. A környezet- és település-egészségügy feladata a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelőzés lehetőségeinek feltárása. (Révai 633. p.)

Vélemény, hozzászólás?