Gondolatok az iskolagyümölcs programhoz…

Iskolánk tanulói évek óta részesei az iskolagyümölcs programnak, ami alapjában véve egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen egyrészt rendszerességre szoktatja a felnövekvő generációt a gyümölcs fogyasztása terén, másrészt alapvető tápanyagokhoz is hozzájuttatja a még fejlődésben lévő szervezetet.
Mindkettőre szüksége van a mai ifjúságnak!
Rendszerességet tanulni egy olyan világban, ahol egyre nagyobb az össze-visszaság, követhetetlenek és kiszámíthatatlanok az események.
Rendszerességet tanulni étkezési szokásainkban, ahol a felgyorsult életritmus miatt egyre nehezebb odafigyelni és megfelelő keretek között tartani életünknek ezt a nagyon fontos területét, miközben az evés is sok esetben marginális tevékenységgé válik a sok egyéb, „mellékesen letudott” dolgaink mellett.
Mindebből következik az a meggyőződésem, hogy ez a program komoly nevelő erővel bír, amit a benne valamennyi résztvevőnek is szem előtt kell tartani! Kezdve a gyümölcsöt megtermelő, azt felvásárló, majd a szállításban, terítésben résztvevő vállalkozókon át el egészen a pedagógusokig, iskolai kisegítő személyzetig fontos, hogy ki-ki átérezze ennek jelentőségét, és saját precíz munkájával is hozzájáruljon az iskolagyümölcs program maradéktalan végrehajtásához, annak legjobb hatásfokkal történő lebonyolításához.
Mindehhez még – egyházi iskolafenntartó képviselőjeként, lelkipásztorként – hadd tegyem hozzá azt a lelki többletre vonatkozó üzenetet, amit a Biblia lapjain olvashatunk. Elsőként Jézus Krisztus tanítására szeretnék utalni, Aki arra figyelmezteti mindenkori követőit, hogy az emberi élet akkor ér valamit, ha gyümölcstermő életté, mégpedig jó gyümölcsöt termő életté válik.
Hasonló gondolatot fogalmaz meg Pál apostol, aki a gyümölcsöző élet ismérveit is felsorolja, mint a Lélek gyümölcsét az életünkben:
„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galatákhoz írott levél 5,22-23.)
Úgy gondolom, mindezek tükrében csak egyet kívánhatunk magunknak és gyermekeinknek: sok ilyen és hasonló, nevelő célzatú kezdeményezésben legyen részünk, hogy testiekben és lelkiekben egy minél egészségesebb nemzedék nőhessen fel kezünk alatt!
Katona Gyula esperes-lelkipásztor (Békés)